rossell vila aerea

Esta actuació de reforma de les instal·lacions de l'enllumenat públic del municipi de Rossell està finançada en un 85% per la Unió Europea - NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, mitjançant el PROGRAMA DUS 5000 de l'IDAE, inversió C2.I4 (Programa de Regeneració i Repte Demogràfic) del Component 2, Implementació de l'Agenda Urbana espanyola: Pla de Rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana.

L'obra es portarà a terme als nuclis urbans de Rossell, Bel i les Cases i consistirà a substituir les lluminàries actuals de tecnologies convencionals poc eficients, per unes altres de tecnologia LED més eficients, així com la instal·lació d'equips de telegestió als centres de comandament de l'enllumenat públic. Amb aquesta actuació s'aconseguirà una estalvi energètic d'un 52%, segons els càlculs realitzats per l’empresa AUDITESA SL., el que significa que l'ajuntament reduirà la factura de la llum, que ara és de 35.000 € a l’any, a la meitat aproximadament.

El Pressupost Base de Licitació de l'obra és de 319.192,64 € (IVA inclòs). El calendari previst és fer l'adjudicació a l'empresa guanyadora al mes de juny i tenint en compte un termini d'execució de tres mesos, s'espera que l'obra estiga acabada a finals d'any. 

logos prtr

 logos IDAE