rossell vila aerea

La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’ajuntament de Rossell una subvenció de 497.000,00 € per a portar a terme durant els pròxims quatre anys el projecte anomenat, “Renovació del parc de la Planeta i Camí Escolar”.

L’ajuntament, en col·laboració amb l’Estudi d’arquitectura EPIGRAM, va iniciar els treballs administratius i tècnics per tal de poder sol·licitar esta subvenció, al novembre de 2022. Durant l’any 2023 es van anar realitzant tot un seguit d’activitats amb participació ciutadana per tal d’elaborar l’Estratègia Local de Rehabilitació de l’entorn construït del municipi de Rossell, document que va ser aprovat per l’ajuntament al juliol de 2023. Tot este treball realitzat ha desenvocat, finalment, en què el projecte presentat per l’ajuntament a la Conselleria ha obtingut la puntuació més alta de tots els presentats a la província de Castelló en la convocatòria d’este any.

El projecte parteix de la necessitat de millora de l'actual parc infantil, que presenta deficiències pel que fa al seu disseny, accessibilitat, seguretat i distribució, així com de l'adequació del recorregut de vianants entre el centre històric i les escoles i la zona del parc. Es desenvoluparà, per tant, en dues actuacions diferenciades però connectades entre elles: per una banda, la intervenció al mateix parc i el lloc on se situa i per un altre, la intervenció a l'eix que uneix esta zona amb el centre històric de Rossell.

La intervenció consistirà principalment a afegir equipament i augmentar la vegetació original a la zona del parc clarificant la zonificació i usos de la mateixa perquè puga ser gaudida per usuaris de totes les edats. S'actua, a més, a l'eix al llarg de l’Avinguda de València, mitjançant una intervenció lleugera amb actuacions concretes puntuals que milloren el recorregut entre el centre històric de Rossell i la zona del parc, Casa de Cultura i resta d’instal•lacions esportives municipals de La Planeta.

En conclusió, un projecte de gran importància per vertebrar Rossell al llarg dels seus espais històrics: nucli urbà, zona escolar i equipaments verds i esportius.