rossell vila aerea

Ajuntament
Guàrdia Civil
062 o 977 571321
Consultori mèdic
977 709020  977 709022
Urgències Centre de Salut Traiguera
964336425
Cita prèvia Centre de Salut Traiguera
964 336420
Farmàcia de Rossell   977 571224
Hospital Comarcal
964 477000
Bombers de Benicarló   964 460222
Emergències Comunitat Valenciana   112
Cita prèvia serveis veterinaris OCAPA Sant Mateu 964 158170 / 900 102242
Hisenda Vinaròs
964 402211
Col·legi públic "Lope de Vega"
977709010
Seguretat Social Benicarló
964467440
Oficina SERFEF - SEPE Vinaròs (antic INEM)
964468570