rossell vila aerea

Què grava la taxa: La prestació de serveis de manteniment dels espais públics que integren el cementiri municipal. Repercuteix en el bon estat dels nínxols i tombes que es troben en el seu interior. 

Qui l'ha de pagar: La persona física o jurídica que posseeix una concessió de ninxol. Es paga la conservació del nínxol cada any al mes de juliol.

Com es calcula: Segons les tarifes determinades a la ordenança fiscal:

Tarifa 1. Concessions de ninxols

Per concessions de nínxols construïts abans de 1995:

  •   Fila 1a: 120,20 €.
  •   Fila 2a: 150,25 €.
  •   Fila 3a: 150,25 €.
  •   Fila 4a: 120,20 €.

Per concessions de nínxols construïts a partir de 1995:

  •   Fila 1a: 270,45 €.
  •   Fila 2a: 300,50 €.
  •   Fila 3a: 240,40 €.

Tarifa 2. Altres serveis fúnebres:

  • Drets expedició títol: 10,00 €.
  • Cànon anual manteniment: 15,00 €.

Gestió de l'impost: L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró de concessions de ninxols.

Documents associats:

 Ordenança reguladora de la taxa
Sol·licitud de canvi de nom de nínxol