rossell vila aerea

Què grava la taxa: La concessió d'una llicència que és obligatòria perquè en un local, nau o oficina es pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions d'habitabilitat i ús d'aquesta activitat. S'haurà de renovar cada vegada que canviï l'activitat desenvolupada en el local, que hi hagi modificacions en el mateix o que canviïn els propietaris del negoci, per exemple en cas de traspàs.

Qui l'ha de pagar: L'amo del negoci que vol desenvolupar l'activitat.

Com es calcula: Segons les tarifes determinades a la respectiva ordenança fiscal:

  • Activitats no qualificades: 60,10 €
  • Activitats qualificades: 150,25 €

Gestió de l'impost: L'impost es gestiona a partir de la sol·licitud de llicència d'activitat per part de la persona interessada. Aquesta sol·licitud ha de venir acompanyada d'informe o projecte tècnic depenent del tipus d'activitat.

Tràmit Seu Electrònica:

Documents associats:

 Ordenança reguladora de la taxa
Sol·licitud de llicència d'activitat