rossell vila aerea

Tràmit Seu Electrònica

Fitxa informativa

Formulari

Instància General Fitxa del tràmit pdf button
Aportació de Documents Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Llicència d'Edificació Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Llicència de Demolició Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Llicència d'Obra Menor Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Llicència d'Activitat Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Llicència de Segona Ocupació Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud d'Informe de Compatibilitat Urbanística Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Certificat d'Aprofitament Urbanístic  Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Domiciliació de Tributs o Taxes periodics Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Devolució d'Ingressos Indeguts Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud d'Alta en el Padró Municipals d'Habitants Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Certificat d'Empadronament o Convivència Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Canvi de Titularitat de Comptador d'Aigua Potable Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud d'Alta de Comptador d'Aigua Potable  Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud de Canvi de Titularitat de Nínxol Fitxa del tràmit pdf button
Sol·licitud d'Ocupació d'Instal·laciones Municipals Fitxa del tràmit
pdf button
Altres tràmits Seu Electrònica ajuntament    

 

Enllaços d'interés

  

Models de sol·licitud en pdf

 Instància general
 Llicència d'edificació
 Llicència de demolició
 Llicència d'obra menor
 Llicència d'activitat
 Autoritzacio Padró municipal d'habitants
Llicència de primera ocupació
Llicència de segona ocupació