Imprimeix
Vist: 15165
 Normes subsidiàries de Rossell: normes generals.
 Normes subsidiàries de Rossell: normes d'ordenació.
 Normes subsidiàries de Rossell: normes d'urbanització.
 Normes subsidiàries de Rossell: ordenances d'edificació per a sòl urbà. Policia d'obres.
 Normes subsidiàries de Rossell: Ordenances d'edificació per a sòl urbà
 Plànol d'ordenació i zonificació de Rossell
 Plànol d'ordenació i zonificació de les Cases del Riu
 Plànol d'ordenació i zonificació de Bel