rossell vila aerea

Ajudes i subvencions

Publicades les bases del PLA RENOVE FINESTRES 2019 i del PLA RENOVE CALDERES 2019.

Dirigit a: Personas fisiques propietaries, usufructuaries o arrendataries d'una vivienda d'ocupació habitual ubicada a la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol·licituds: del 29 de gener de 2019 fins el 13 de juny de 2019.

Podeu consultar les bases als següents enllaços:

Millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2019 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana

http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/12292&L=0

http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/12283&L=0