rossell vila aerea

climatologia1El clima de Rossell es podria caracteritzar com a típicament mediterrani litoral de terra baixa. La temperatura mitjana és de 15ºC: les màximes arriben a 32ºC/36ºC (juliol i agost) i les mínimes a -3ºC/-5ºC (desembre i gener).

El sol hi és present uns 300 dies, cosa que facilita la vida de plantes heliòfiles (coscoll, estepa, pi, etc.).

La humitat oscil·la al voltant d’un 62 % i la pluviositat sol ser d’uns 600 mm/any. També és destacable la companyia del vent.

climatologia3La vegetació és xerofítica. Es tracta de plantes amb fulles menudes, d’epidermis dura, amb pèls, retorçades, transformades en punxes: carrasca, ullastre, olivera, aladern, romer, argelaga, matissa, margalló, etc.

El caràcter ventós de la climatologia de Rossell ha propiciat mecanismes d’adaptació com la formació de coixinets i el desenvolupament d’arrels llargues i profundes.


Rossell s’ubica en el sector valencianotarragoní de la regió mediterrània. En el seu terme es poden trobar carrascars pobres i degradats, que, a poc a poc, tornen a rebrotar. La degradació experimenta una continuïtat amb fases de coscollar i argelagues ("malea"), passant per mates de cepells i romers fins a mates d’estepa i timonedes.

climatologia4

A banda de l’arbreria, cal destacar la vegetació de les roques, on es pot trobar té de roca, té de soca, poliol, etc. A més, encara s’hi pot trobar teix, boix, grèvol, baladre i margalló. El sòl fonamentalment calcari, és poc agraït per als conreus. S’hi ha desenvolupat una vegetació típicament calcícola, especialment oliveres, ametlers i garrofers. La major part del terme es troba ocupada per conreus de secà (56 % aprox.) mentre que el regadiu és absolutament testimonial. La resta és terra de bosc i de pastura.