rossell vila aerea

L'Ajuntament de Rossell ha instal·lat un nou senyal d'stop a l'encreuament entre el carrer del Mar i carrer Vinaròs, de forma que canvia el sentit de preferència de pas entre aquestos dos carrers. Ara, a l'encreament d'aquestos dos carrers, són els vehicles que circulen pel carrer Vinaròs els que s'han de parar per donar preferència als que estiguen circulant per carrer del Mar.