rossell vila aerea

L’Alcalde de Rossell, Evaristo Martí, va mantenir el passat divendres, 21 de juny, una renió amb Albert Duaigües, responsable de la xarxa MT/BT de Tarragona Sud de ENDESA Distribución Eléctrica, s. l. u., per tal de tractar de buscar solucions als problemes de subministrament elèctric de les darreres setmanes a Rossell.
L’empresa s’ha compromés a millorar la xarxa que va de Malany a Rossell, on es posaran nous aïllaments polimèrics que, pel que han explicat els tècnics, són més resistents en cas de tronades o altres fenòmens meteorològics.
Per un altra banda, hi ha el compromís de l’empresa de que si es produix una averia de llarga durada a la xarxa es posarà un generador a la central de Rossell, per tal de suplir el subministrament elèctric el temps que dure l’averia.
Finalment, s’ha acordat que, per tal de fer un seguiment de la qualitat energètica al llarg del temps, es faran reunions cada 3 o 4 mesos entre responsables de la empresa i l’Ajuntament de Rossell.