rossell vila aerea

  • Obres CEIP Rossell
  • Obres CEIP Rossell

S'han iniciat les obres de millora del Col·legi Públic "Lope de Vega" de Rossell.

Les obres consisteixen en quatre actuacions en l’edifici principal construït ara fa més de 70 anys, amb l’objecte d’actuar sobre les patologies estructurals detectades:

  • L’actuació-1 enderroca el porxo d’accés a l’edifici i el reconstrueix.
  • L’actuació-2 repara les biguetes metàl·liques en mal estat del sostre de la planta baixa en la zona dels serveis.
  • L’actuació-3 enderroca l’escala que comunica la planta baixa i la planta alta i al mateix temps es fa un reforç dels fonaments d’aquesta zona. Finalment es reconstrueix l’escala.
  • L’actuació-4 consisteix en la pintura dels paraments interiors de guix de l’edifici.

El pressupost de licitació per l’execució de les obres està xifrat en 59.999,48 € i estan finançades al 100% per la Direcció Territorial d'Ensenyament de la Conselleria d'Educació.