Imprimeix
Vist: 1780

Han finalitzat les actuacions de restauració d'aquesta zona de "La Planeta", que generava un impacte ambiental negatiu en l'entorn. L'obra ha consistit en el condicionament del terreny amb màquina retroexcavadora, per posteriorment regularitzar la superfície del talús amb terra vegetal i fer la plantació de vegetació autòctona. L'obra està parcialmente finançada per una subvenció obtinguda per l'Ajuntament dins del Programa de Millora d'Espais Degradats de la Diputació de Castelló.