rossell vila aerea

  • pegueta 2015 1
  • pegueta 2015 2

L'obra serà confinançada entre l'Ajuntament de Rossell i la Diputació de Castelló dins del Plans de Cooperació d'obres i serveis (POYS) corresponents a l'exercici 2014. 

Les actuacions que es portaran a terme seran, pricipalment, la reforma de la canalització de la xarxa d'aigua potable i la pavimentació del carrer amb adoquins.