rossell vila aerea

Davant la pròxima constitució dels Grups d'Acció Local per tal de posar en marxa l’execució del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020, l'Ajuntament de Rossell ha sol·licitat l'adhesió a l'Asociación RURALTER-LEADER Zona 1 (PRODER) amb seu administrativa a Traiguera. Fins ara el municipi de Rossell havia estat adscrit al GAL Zona 2 del GDR PORTMADER amb seu administrativa a Ares del Maestre. La pròximitat geogràfica i els lligams econòmics de Rossell amb els municipis que formen part del RURALTER-LEADER Zona I ha motivat al consistori rossellà a fer aquest canvi per aquest nou període que comença.

Per més informació http://www.agricultura.gva.es/web/agricultura/desarrollo-rural/presentacion