rossell vila aerea

Davant l’arribada de l’estiu i les altes temperatures, l’Ajuntament recorda als ciutadans algunes mesures de prevenció davant el mosquit tigre.

L'aplicació d'insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar aquesta plaga; per tant, cal dur a terme les mesures preventives següents:

  • Dipòsits d’aigua: Mantingueu-los ben tapats.
  • Horts: Eviteu tenir recipients que acumulen aigua. Si utilitzeu bidons per recollir aigua de pluja, buideu-los un o dos cops per setmana i, si estan plens, mantingueu-los tancats.
  • Cementiri: Ompliu de sorra els gots de plàstic emprats per dipositar-hi flor seca o artificial per evitar que hi quedi aigua acumulada i, si no els utilitzeu, retireu-los.
  • Jardins i patis: Eviteu l’acumulació d’aigua en els plats de sota els tests, canvieu setmanalment l’aigua dels animals, mantingueu netes les piscines, buideu les basses o fonts ornamentals amb aigua estancada, elimineu o poseu sota cobert els pneumàtics. Quan marxeu de vacances, cal retirar del jardí, pati, etc., els objectes que puguin acumular aigua.