rossell vila aerea

L'obra serà confinançada entre l'Ajuntament de Rossell i la Diputació de Castelló dins dels Plans de Cooperació d'obres i serveis (POYS) corresponent a l'exercici 2015.

Les actuacions que es portaran a terme seran pricipalment la reforma de la canalització de la xarxa d'aigua potable i la pavimentació del carrer amb adoquins. L'obra té una durada prevista d'un mes.

  • Obres POYS carrer de Baix
  • Obres POYS carrer de Baix
  • Obres POYS carrer de Baix
  • Obres POYS carrer de Baix