rossell vila aerea

  • bel poys 2015 1
  • bel poys 2015

L'obra, que està pressupostada en 20.000 €, serà confinançada entre l'Ajuntament de Rossell i la Diputació de Castelló dins del Plans de Cooperació d'obres i serveis (POYS) corresponents a l'exercici 2015. 

Les actuacions que es portaran a terme seran, principalment, la reforma de la canalització de la xarxa d'aigua potable i la pavimentació del carrer amb adoquins.