rossell vila aerea

  • poys rossell u 2015 1
  • poys rossell u 2015 2

L'obra ha estat confinançada entre l'Ajuntament de Rossell i la Diputació de Castelló dins dels Plans de Cooperació d'obres i serveis (POYS) corresponent a l'exercici 2015.

Les actuacions que s'han portat a terme han sigut la reforma de la canalització de la xarxa d'aigua potable i la pavimentació del carrer amb adoquins.