rossell vila aerea

  • poys cases 2015 1
  • poys cases 2015 2

L'obra, pressupostada en 20.000 €, s'ha confinançat entre l'Ajuntament de Rossell i la Diputació de Castelló dins del Plans de Cooperació d'obres i serveis (POYS) corresponents a l'exercici 2015. 

Les actuacions que s'han portat a terme han estat, principalment, la retirada i apilament de capa vegetal per mitjans mecanics i el posterior quitranat dels camins.