rossell vila aerea

  • carreteres castello tarragona
  • carreteres castello tarragona
  • carreteres castello tarragona

Les Diputacions de Castelló i Tarragona han acordat coordinar el seu treball i iniciar accions per tal de millorar les carreteres que comparteixen a la zona fronterera entre les dues províncies. Així, el President de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, i el President de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, han signat un conveni de col·laboració per a la millora i manteniment dels trams dels vials CV -100 i CV-105 situats a banda i banda del Sénia, en presència, entre d'altres, dels Alcaldes de Rossell i La Sénia.

El conveni signat en aquesta cimera entre governs provincials reconeix, en primer lloc, que els trams que s'indiquen a continuació seran a partir d'ara de titularitat de la Diputació de Tarragona: tram de la carretera continuació de la CV-100, de Sant Rafel del Riu a la Sénia per Rossell, comprès entre el PK 0+00 a la Sénia i el límit provincial; i el tram de la carretera continuació de la CV-105, de la Sénia a la Pobla de Benifassà, comprès entre el PK 0+00 a la Sénia i el límit provincial, riu Sénia.

Gestió i millora dels ponts limítrofs

Pel que fa als ponts existents a les carreteres CV-100 i CV-105 al límit amb la província de Tarragona, tant en el cas del de Cases del Riu com del de Malany, es convenia que la Diputació de Castelló assumeix la gestió íntegra dels mateixos, amb les tasques de conservació, manteniment i reparació que consideri necessàries per a l'adequada prestació del servei públic, com ha estat fent fins ara.

Treballs de senyalització

La Diputació de Castelló s'encarregarà de rectificar les dades errònies de titularitat d'aquests trams, és a dir en aquells supòsits en què no consti que la titularitat és de la Diputació de Tarragona, en qualsevol registre o catàleg públic de l'àmbit territorial de la província de Castelló . La Diputació de Tarragona retirarà en aquests trams les senyals de trànsit que portin l'indicatiu de carretera de Castelló, substituint-los per altres amb l'indicatiu carretera de Tarragona. A més, s'encarregarà de fer constar la titularitat d'aquests trams en qualsevol registre o catàleg públic de l'àmbit territorial de la província de Tarragona.

Cal tenir en compte que la vigència d'aquest acord és indefinida i que les seves conclusions s'han de comunicar als respectius serveis de carreteres de l'Estat, de la Comunitat Valenciana i de la Generalitat de Catalunya, així com als Ajuntaments de Rossell i la Sénia.