rossell vila aerea

- Data límit de presentació d'obres: 15 de juny
- Podran participar-hi totes les persones interessades.
- Les obres hauran de basar-se exclusivament en el tema de les festes que es volen anunciar.
- La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seua reproducció a impremta.
- El format serà vertical i la mida DIN A4.
- La portada haurà d’incorporar el text següent:

    • Festes majors 2017. Rossell.
    • Del 12 al 20 d’agost.

- Les obres han d’anar sense signar. La guanyadora podrà ser signada pel l’autor/a una vegada s’haja fet públic el veredicte.
- Les obres cal que vagen signades en el revers amb un pseudònim i acompanyades d’un sobre tancat amb el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor/a de l’obra.
- El termini de presentació finalitzarà el 15 de juny a les 14’00 h. Els treballs es presentaran a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic els dies laborables.
- El jurat estarà format pels membres de la comissió de festes.
- Les obres no premiades podran ser retirades, un cop finalitzades les festes d’agost, durant les quals la comissió es reserva el dret d’exposar-les.
- Qualsevol detall no previst en aquestes bases, l’ha de resoldre l’organització, en aquest cas la comissió de festes.


Comissió de Festes
Rossell