rossell vila aerea

L'Ajuntament de Rossell ha signat un convei de col·laboració amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), pel qual es constiueix en Punt de Registre d'Usuari (PRU) de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital podran, a partir d'ara, adreçar-se a l'Ajuntament de Rossell, sense haver de desplaçar-se a cap altre lloc per obtenir-lo. La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d'identificar-se per mitjà del seu D.N.I, N.I.E o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran de presentar el NIE i el seu passaport en vigor.

La possessió d'un certificat digital ens permetrà establir comunicacions segures amb les administracions públiques que desenvolupen serveis a través d'Internet mitjançant l'ús de la signatura digital. D'aquesta manera podrem realitzar multitud de tràmits sense necessitat de desplaçar-nos a les oficines de l'administració corresponent.

En l'actualitat hi ha multitud de tràmits en línia que podem utilitzar si comptem amb un certificat digital, des de presentar la declaració de la renda a l'Agència Tributària fins a obtenir en temps real un certificat de vida laboral a la seguretat social o qualsevol altre tipus de certificat. Podeu obtenir un llistat dels tràmits disponibles a la següent adreça: www.administracion.es.