rossell vila aerea

  • Conveni Rehabilitació
  • Conveni Rehabilitació

L'Alcalde de Rossell, Evaristo Martí, ha signat un conveni amb la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, juntament amb altres 21 ajuntaments de la Comunitat Valenciana, per tal de col·laborar en el foment de la rehabilitació i la regeneració urbana i treballar conjuntament per dinamitzar la rehabilitació edificatòria, la regeneració i la renovació urbana.