Sortida Sol web

A iniciativa dels Ajuntaments de Rossell i Traiguera, l'Agència de Seguretat i Resposta a Emergències de la Generalitat Valenciana ha procedit a la reparació dels trams en pitjor estat del camí Traiguera, amb un pressupost de 40.000 €.

Les actuacions, executades per les empreses TRAGSA i BECSA, han consistit en l'asfaltat dels trams en pitjor estat, tots ells dins del terme de Traiguera, i en el desbrossament de la vegetació existent a les vores del camí rural. També s'ha instal·lat una nova senyalització als encreuaments de les diferents carreteres.