rossell panoramica rot

  • 9 d'octubre

El Nou d’Octubre de 1238 Jaume I prengué possessió de la ciutat de València, i inicià el projecte de construir l’epicentre d’un nou regne. Cent anys després d’aquella data, en 1338, els nous pobladors començaren a celebrar l’efemèride i feren perenne al calendari anual aquell record. Hui és una de les festes més antigues d’Europa i malgrat les més difícils circumstàncies és referent indefugible del naixement del poble valencià, el qual amb esta tradició vol insistir en la seua arrelada voluntat de fer valdre els valors de la llibertat, la concòrdia i la solidaritat amb l’esperit d’un poble que mira cap al futur.