rossell vila aerea

El SERVEF ha concedit un taller d'ocupació a la Mancomunitat de la Taula del Sénia que, tal com l'any anterior, farà les classes teòriques a Rossell. La durada del taller serà de 12 mesos i començarà les seues actuacions a finals d'any. Està prevista la contractació de 10 alumnes-treballadors i de personal docent i administratiu. El procés selectiu es farà al mes de novembre.

L'objectiu del taller és recuperar i condicionar els senders i itineraris que uneixen el traçat del riu Sénia i el riu Cervol i espais degradats i en desús, amb l'objectiu de millorar l'oferta turística dels municipis valencians que formen part de la Mancomunitat de la Taula del Sénia.

El Centre Cívic "Molí Vell" està acreditat pel SERVEF com a Centre de Formació Professional per a l'ocupació de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa en aquestos moments disposem a Rossell de quatre aules del Centre Cívic que poden albergar Tallers d'Ocupació i altres activitats formatives.