rossell vila aerea

Els camins sobre els que s’actuarà són els següents:

CAMÍ LONGITUD AMPLADA
De Rossell a Canet 2.300 m 3,5 m
Singüesses 1.150 m 3 m
Forneres 275 m 3 m
TOTAL ... 3.725 m  

Sobre els trams de camins enumerats, podem assenyalar que són vies que possibiliten l'accés a diverses explotacions ramaderes de porcí i donen servei a nombroses finques d'oliveres en cultiu. La intervenció que es pretén per aquestos camins és una millora permanent, és a dir, amb un acabat de ferm asfàltic.

El pressupost d’execució de l’obra és de 154.973,97 €, i les obres, que tindran una durada aproximada d’un mes, començaran durant aquest mes de novembre.