rossell vila aerea

En aquesta primera fase, corresponent a l'anualitat 2017, s'han asfaltat 2.300 metres de camí rural, concretament el camí que va des de Rossell a Canet. Per a la segona fase, que s'executarà durant l'exercici 2018, s'asfaltaran els camins restants.