rossell vila aerea

En la sessió ordinària celebrada el 28 de desembre, el Ple municipal va aprovar inicialment el pressupost General de l’Ajuntament de Rossell per a l’exercici 2018. El pressupost aprovat és de 961.708,38 €, presentant un increment del 7% respecte als comptes de 2017.

El principal objectiu dels comptes per l’any vinent és donar respostes a les necessitats de les persones i les famílies del municipi.

Pel que fa a les inversions previstes, cal destacar l'execució de la segona fase de les obres de condicionament de camins rurals, el canvi d’ubicació de la bàscula municipal i la reparació dels motors de les bombes que abasteixen d’aigua potable al municipi.