rossell vila aerea

La Brigada de l’Ajuntament de Rossell ha finalitzat la col·locació de la nova senyalització del casc urbà de Rossell, Bel i Les Cases del Riu.

S’han col·locat senyals direccionals en quatre punts del casc urbà de Rossell. També s’han col·locat 8 panells informatius sobre diferents recursos turístics del municipi: 4 als casc urbà de Rossell, 2 al casc urbà de Bel i 2 més al de Les Cases.

El projecte està finançat per l’Agència Valenciana de Turisme.