rossell vila aerea

En aquesta segona i darrera fase de les obres, que s'havien d'executar durant el 2018, s'ha actuat en els camins de les Forneres i les Singüeses. En la primera fase es va actuar sobre el camí de Rossell a Canet. 

La intervenció que s'ha fet en aquestos camins implica una millora permanent, és a dir, amb un acabat de ferm asfàltic. El pressupost de l’obra ha estat de 154.973,97 € i ha estat finançat en un 80% per la Conselleria d'Agricultura.

CAMÍ LONGITUD AMPLADA
De Rossell a Canet 2.300 m 3,5 m
Singüesses 1.150 m 3 m
Forneres 275 m 3 m
TOTAL ... 3.725 m