rossell vila aerea

Una vegada finalitzades les obres d'asfaltat de camins rurals que l'Ajuntament de Rossell ha fet en el camí de Rossell a Canet, camí de les Forneres i camí de les Singüesses, i que han estat finançades al 80% per al Conselleria d'Agricultura, la brigada municipal ha procedit en les darreres setmanes a realitzar el formigonat de diversos trams de camins que es trobaven en males condiciones.