rossell vila aerea

L'obra serà finançada per la Diputació de Castelló dins del Pla 135 corresponent a l'exercici 2017 i té un pressupost de 66.500 €.

Les actuacions que es portaran a terme consisteixen en la realització de les renovacions de les instal·lacions de subministrament d’aigua potable, completar instal·lacions de salubritat i renovació dels paviments. Més concretament:
Les principals unitats d’obra que intervindran en l’obra les poden descriure en:

  • Demolicions dels paviments existents i desnivells excavacions. Excavacions necessàries.
  • Substitució i renovació de la xarxa d’aigua potable i connexions de servei domiciliàries.
  • Renovació i reparació de la xarxa de sanejament amb embornals pluvials.
  • Pavimentació amb llambordes sobre solera de formigó.
  • Sanejament de murs de maçoneria i col·locació de baranes.