rossell vila aerea

Promotor: Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana

Pressupost final: 48.391,34€

Els treballs a realitzar han consistit en el revestiment de façanes amb morter especial a manera de sòcol i el tractament de la superfície de la pista esportiva amb morters i tot seguit el marcatge de la pista amb línies pintades.