rossell vila aerea

Per tal de facilitar als ciutadans l’accés a la información cadastral del seu interés, l’Ajuntament de Rossell disposa d'un Punt d’Informació Cadastral (PIC) autoritzat per la Direcció General del Cadastre.
 
Aquest punt està ubicat a les oficines municipals al Carrer Mestra Saiz, 31, 1a planta de Rossell.
 
Els serveis que es presten són els següents:
 
- Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
- Consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seva titularitat.
- Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.