rossell vila aerea

Ahir dimarts a Benicarló, es va celebrar una reunió de la Comissió d'Interconselleries de seguiment de les ajudes pels temporals de pluja d'octubre. Cada ajuntament haurà de confeccionar un balanç de danys i valoració econòmica.

Per un altra banda, la Generalitat Valenciana ha distribuït cinquanta emissores Tetra de ràdio digital de la xarxa Comdes a municipis que no disposen de plantilla de policia local, com és el cas de Rossell, perquè davant de qualsevol emergència es posen en contacte o comunicació amb el Centre d'Emergències de la Generalitat.