rossell vila aerea

Segons s'ha informat la nova normativa del bo social elèctric fa que ja no hi hage termini de sol·licitud i que ho puguen sol·licitar tots els col·lectius vulnerables. Això fa que les persones que encara queden pendents puguen sol·licitar-lo.

Gaudir del bo social elèctric suposa un descompte en el total de la factura i tenir un preu cada hora (pvpc) el que implica estar en el mercat regulat. Experts en pobresa energètica adverteixen que encara no arriba ni al 50% de sol·licituds respecte als col·lectius que tenen dret a ell.

Cal destacar que resta suspesa la sol·licitud del nou bo social tèrmic dedicat al subministrament de gas natural. Fins que no s'acordi la futura renovació.