rossell vila aerea

Web DNI electrònic (cal carnet usuari ja que demana equip expedició)

Cita previa DNI / Passaport / NIE

Per renovar DNI caducat, perdut o canvi de domicili i també passaport. 
També per primera inscripció de xiquets que han d'anar acompanyats de pare o mare. Ho sol·licita el para o la mare que anirà a acompanyar-lo i en una pantalla posterior es rellenen els datos de les persones a càrrec (no val posar el DNI dels menors).

Documentació a portar per primera inscripció

Documentació a portar per renovació

Taxes d'expedició

Manual

Telèfon Castelló DNI: 964 469592 (en cas que no es puga fer per internet)