rossell vila aerea

Amb motiu de les obres de condicionament d’un tram de la carretera T-1050, s’habilitarà un recorregut alternatiu per a vehicles no pesants pel pont vell de les Cases. Es faran servir semàfors per donar pas als vehicles en cada sentit.

Pel que fa als vehicles pesants el recorregut alternatiu per anar a la Sénia serà per la carretera de Sant Rafel.

La previsió de dates del tall de la carretera, segons ens han comunicat, serà en un principi del 26/08/2019 fins el 10/09/2019.