rossell vila aerea

Recordem que l'Ajuntament de Rossell té signat des de 2017 un convei de col·laboració amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), pel qual es constiueix com a Punt de Registre d'Usuari (PRU) de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat de firma digital de ciutadà (persona física) en suport software poden adreçar-se a l'Ajuntament de Rossell, sense haver de desplaçar-se a cap altre lloc per obtenir-lo. La sol·licitud del certificat de firma digital és presencial i el sol·licitant haurà d'identificar-se per mitjà del seu D.N.I, N.I.E o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran de presentar el NIE i el seu passaport en vigor. El tràmit és gratuït.

La possessió d'un certificat de firma digital ens permetrà establir comunicacions segures amb les administracions públiques que desenvolupen serveis a través d'Internet mitjançant l'ús de la signatura digital. D'aquesta manera podrem realitzar multitud de tràmits sense necessitat de desplaçar-nos a les oficines de l'administració corresponent.