Imprimeix
Vist: 1484

L'Ajuntament de Rossell ha obtingut una subvenció dins del Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana. Programa Empuju 2021 i que permetra el finançament del cost del personal contractat.

Mitjançant aquest programa EMPUJU 2021, s'ha contractat una jove desempleada com cuidadora de la llar d'infants de Rossell, que realitzarà tasques de support a la mestra de la unitat de conciliació familiar de Rossell.

La incorporació s´ha dut a terme el dia 20 de desembre de 2021, amb un contracte d'un any de durada a jornada completa.

Aquesta actuació està cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i el Programa d´Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per pal.liar els efectes de la pandèmia.

A més de generar noves oportunitats d’ocupació a persones joves, aquesta ajuda contribuirà a la millora dels serveis que presta de l’Ajuntament, aplicant bones pràctiques d'aquestes activitats cofinançades; amb la qual tots els veïns i veïnes del municipi es veuran beneficiats.