rossell vila aerea

En el Ple ordinari de l'ajuntament de Rossell, celebrat este passat dilluns 10 de febrer, es van prendre per unanimitat els següents acords:

  • Sol·licitar la inclusió en el Pla Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló per a l'exercici 2020 de l'obra de reforma i adaptació de la Casa de Cultura (3ª fase), amb una pressupost total de 47.950€.
  • Iniciar el tràmit per a l'aprovació del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de Rossell, donant compliment a la legislació vigent.
  • Cessió gratuïta d'un espai municipal ubicat als baixos de l'Ajuntament on es pugue prestar el servei d'atenció al públic de Correos.
  • Sol·licitar una ajuda de 7.500€ a la Conselleria de Comerç per a la Fira de Sant Josep 2020.
  • Sol·licitar a LABORA de la Generalitat Valenciana una ajuda de103.000€ per la contractació d'una brigada forestal EMERGE per a 2020 i EMCORP 2020.

Ple 12 02 2020