rossell vila aerea

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha concedit a l'Ajuntament de Rossell tres subvencions: la primera de 18.932,74 €, corresponent al programa EMCORP, per tal de contractar 2 persones majors de 30 anys, i la segona de 87.535,13 €, corresponent al programa EMERGE. I finalment la tercera de 28.500 €, corresponent al nou programa ECOVID, amb la quan es contractaran 3 persones més. Estes ajudes cobriran al 100% els costos salarials i de seguretat social dels treballadors contractats.

Pel que fa al programa EMCORP i ECOVID, quatre de les persones contractades aniran a reforçar la Brigada d'Obres i Serveis de l’Ajuntament, i l’altra es destinarà a la neteja d’instal·lacions municipals. Els contractes tindran una durada de 6 mesos i mig.

Pel que fa al programa EMERGE, es contractaran 8 persones. Aquesta brigada realitzarà tasques de prevenció en matèria d’emergències en l’àmbit forestal, durant un període de 7 mesos.

L'alcalde de Rossell, Evaristo Martí, ha agraït el suport de la Generalitat Valenciana i ha manifestat que un dels objectius de l’Ajuntament de Rossell és reduir les xifres d'atur, ja siga a través de programes d'ocupació, tallers d'ocupació (com el de la Taula del Sénia), o apostant per iniciatives que suposen un impuls econòmic per al poble.