rossell vila aerea

Han començat les obres a l’Aulari CRA La Bardissa, amb un pressupost de 43.190,95 €, subvencionat al 100 % per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. Es tracta d’una obra per resoldre els problemes d’esquerdes, enfonsament de la pista i d’evacuació d’aigües.