rossell vila aerea

Obres carrer PeguetaL'obra serà confinançada entre l'Ajuntament de Rossell i la Diputació de Castelló dins del Plans de Cooperació d'obres i serveis (POYS) corresponents a l'exercici 2013.

Les actuacions que es portaran a terme seran pricipalment la reforma de la canalització de la xarxa d'aigua potable i la pavimentació del carrer amb adoquins. L'obra té una durada prevista d'un mes.