rossell vila aerea

  • Obres carrer Pegueta
  • pegueta-4

L'obra ha estat confinançada entre l'Ajuntament de Rossell i la Diputació de Castelló dins del Plans de Cooperació d'obres i serveis (POYS) corresponents a l'exercici 2013.

Les actuacions que s'han portat a terme són, pricipalment, la reforma de la canalització de la xarxa d'aigua potable i la pavimentació del carrer amb adoquins.