rossell vila aerea

 • Data límit de presentació d'obres: 12 de juny
 • Podran participar-hi totes les persones interessades.
 • Les obres hauran de basar-se exclusivament en el tema de les festes que es volen anunciar.
 • La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seua reproducció a impremta.
 • El format serà vertical i la mida DIN A4.
 • La portada haurà d’incorporar el text següent: Festes majors 2015. Rossell. Del 8 al 16 d’agost.
 • Les obres han d’anar sense signar. La guanyadora podrà ser signada pel l’autor/a una vegada s’haja fet públic el veredicte.
 • Les obres cal que vagen signades en el revers amb un pseudònim i acompanyades d’un sobre tancat amb el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor/a de l’obra.
 • El termini de presentació finalitzarà el 12 de juny a les 14’00 h. Els treballs es presentaran a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic els dies laborables.
 • El jurat estarà format pels membres de la comissió de festes.
 • Les obres no premiades podran ser retirades, un cop finalitzades les festes d’agost, durant les quals la comissió es reserva el dret d’exposar-les.
 • Qualsevol detall no previst en aquestes bases, l’ha de resoldre l’organització, en aquest cas la comissió de festes.


Comissió de Festes - Rossell