Imprimeix
Vist: 2231

Canvi en la inscripció d'una persona en el padró municipal d'habitants per canvi de residència o modificació dades personals.

Documentacion a aportar:

Normativa
Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals.