rossell vila aerea

Cita Prèvia.

Amb aquest servei podrà obtenir una cita prèvia per a tràmits relacionats amb les pensions i altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social en els Centres d'Atenció i Informació (CAISS) que ofereixin aquesta modalitat d'atenció al ciutadà. El centre més proper és a Vinaròs (c/ Santa Bárbara, 32).

Informe d'estar al corrent en les obligacions de Seguretat Social

A través d'aquest servei podrà sol·licitar un informe sobre l'existència o inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

Informe de vida laboral

A través d'aquest servei podrà sol·licitar l'informe de vida laboral. Els informes de vida laboral contenen informació respecte de les situacions d'alta o baixa d'una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.

Sol·licitud Targeta Sanitària Europea (TSE)

Amb aquest servei es realitza la sol·licitud i renovació de la Targeta Sanitària Europea (TSE).